Департамент освіти і науки
                      Донецької області                
                      Державної адміністрації     


ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти:
-    здобуття дошкільної освіти з ліцензованим обсягом 230 осіб
Здобувач ліцензії (ліцензіат)  Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №4 «Сонечко» Дружківської міської ради Донецької області
(повне найменування закладу освіти - юридичної особи/структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права / фізичної особи - підприємця)
                                                    
Керівник:  завідувач Хохлова Лілія Іванівна                                
Ідентифікаційний код: 33518422
Організаційно-правова форма:  комунальний заклад
Форма власності: комунальна
Орган управління:  Дружківська міська рада Донецької області
Місцезнаходження:   84207,  Донецька область,  м.Дружківка,  вул.Матросова,1
Місце провадження освітньої діяльності:   84207,  Донецька область,  м. Дружківка, вул.Матросова,1
Номер телефону   (06267)3-58-35
Телефаксу: -
Адреса електронної пошти  33518422@mail.gov.ua
Поточний рахунок    35414082023569  МФО 820172 ЄДРПОУ 02142848 Державна казначейська служба України  м. Київ УДКСУ у м.Дружківка
 
 
З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.
Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.

       

Завідувач ДНЗ                                                 __________                        Л.І.Хохлова