Правове виховання у Друхківському ДНЗ №4 "Сонечко"

 

Дитина, як і кожна людська істота, від народження має права.
Дитя моє! Бог дав тобі життя,
І щоб ніхто не заподіяв шкоди
Тобі, маленький громадянин,
Бог дав закони нашому народу.
Від дня народження, від іменин –
Він твій, цей світ широкий за вікном,
Ти на життя і щастя маєш право
Під золото-блакитним знаменом
Своєї Української Держави.

Правове виховання у Дружківському ДНЗ №4 "Сонечко"

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ

Право - це сукупність встановлюваних і охоронюваних державною владою норм і правил, що регулюють відносини людей у суспільстві.
Правова культура включає в себе безпосередні дії людини, її поведінку в різних, часто непередбачених, життєвих ситуаціях. Вона передбачає вміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити серед людей, спілкуватися з ними, орієнтуючись на морально-правові норми.
Дошкільнята тільки починають освоювати ази морально-правової культури. Ознайомлення з правами носить пропедевтичний характер і готує дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому.
Дітям-дошкільнят доступні лише самі загальні уявлення про свої права і свободи, закріплених у міжнародних та державних документах, а також способи їх реалізації в різних життєвих ситуаціях.
Це ставить перед педагогами дошкільних установ такі завдання:
 * Допомогти дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права;
 * Формувати почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших людей;
 * Розвивати прагнення дитини реалізовувати свої права, не порушуючи прав оточуючих його людей.
Вирішенню цих завдань сприяє правове виховання і навчання правам людини. Перш ніж познайомити дитину з правами, його треба підвести до усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, розуміння своєї індивідуальності та людської гідності.
Правове виховання дошкільника починається з виховання у нього почуття власної гідності, поваги до самого себе. Тільки поважає самого себе і свої права людина здатна по-справжньому поважати інших людей та їх права. Тому в дошкільному закладі і сім'ї необхідно створити атмосферу визнання індивідуальності дитини, поваги його особистості, а самій дитині надати можливість реалізовувати свої людські права Він повинен володіти свободою вибору, проявляти активність, ініціативність, самостійність, мати можливість висловлювати власну думку, проявляти шанобливе ставлення до думки інших, вміти надавати допомогу і приймати її. Без цього не можуть розвиватися такі необхідні кожній людині громадянські якості, як активність, самостійність, рішучість, відповідальність.
Виховання в дусі прав людини спрямоване на формування у дитини почуття справедливості, загальної рівності прав і можливостей. Тому неприпустимі несправедливість, заходи впливу, які принижують людську гідність дітей, порушують їх право бути коханими, рівними серед інших.
Правова освіта дошкільнят передбачає ознайомлення юних громадян з конкретними і зрозумілими їм правами.

Дітям доступні такі чотири групи прав:
1. Права на гідне існування і, виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків, громадянство.
2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля.
3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт.
4. Права на свободу слова, думки та діяльності.

Знайомство дітей з їхніми правами доцільно здійснювати в двох напрямах: «Я мої права», «Я і права інших людей». Це сприяє розумінню таких простих і водночас складних істин, як: «Мої права - це мої можливості, мої свободи», «Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини».
Правове виховання та навчання дитини гармонійно поєднується з його громадянським, моральним, трудовим і валеологічним вихованням, а також тісно взаємопов'язано з основними розділами базисної програми "Дитина".
Елементарні правові знання включаються до загального і необхідний дітям комплекс знань про життя. Вони є доповненням до знань про навколишній світ, соціальної дійсності.
Виховання громадянина, що бере активну участь в житті суспільства, передбачає знайомство з правом на освіту, придбання професії за своїм вибором, правом на працю.
Ознайомлення з правами людини сприяє моральному становленню особистості дитини, формування етичних уявлень, гуманних почуттів і взаємовідносин, допомагає прищепити повагу до себе і іншим людям. Знайомлячись з правами, діти вчаться зважати на думку та інтересами інших людей (право на власну думку), захищати слабких (право на особливий захист), справедливо вирішувати виникаючі суперечки і конфлікти, адекватно оцінювати свої дії і вчинки.
Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини - одне з найважливіших завдань дошкільного закладу. У процесі ознайомлення з правами діти дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки.
Необхідно також пам'ятати, що формування почав морально-правової культури у дітей багато в чому залежить від загальної соціально-правової ситуації, рівня правової культури педагогів та батьків, а також ефективності засобів та методів первісної правової освіти.

Правове виховання у Дружківському ДНЗ №4 "Сонечко"

Права дитинни в документах

Назва документу Дата приймання
1 Універсальна декларація прав людини 11 грудня 1948 рік
2 Декларація прав дитини 20 листопада 1959 рік
3 Конвенція ООН про права дитини 20 листопада 1989 рік
4 Ратифікація Конвенції ООН про права дитини в Україні 27 вересня 1991 рік
5 Державна програма «Освіта». Україна ХХІ століття” 3 листопада 1993 рік
6 Національна програма «Діти України» 18 січня 1996 рік
7 Обласна програма «Діти України» 29 березня 1996 рік
8 Закон України «Про освіту» 23 березня 1996 рік
9 Конституція України 28 червня 1996 рік
10 Базовий компонент дошкільної освіти 28 жовтня 1998 рік
11 Закон України «Про охорону дитинства» 26 квітня 2001 рік
12 Закон України «Про дошкільну освіту» 11 липня 2001 рік
13 Національна доктрина розвитку освіти в Україні 17 квітня 2002 рік
14 Міжнародний день захисту дітей 1 червня
15 Міжнародний день прав дитини 20 листопада
16 Міжнародний день прав дитини 10 грудня

Правове виховання у Дружківському ДНЗ №4 "Сонечко"

Презентація "Права дитини"

Правове виховання у Дружківському ДНЗ №4 "Сонечко"

Правове виховання

 

Безпека дитиниКОНСУЛЬТАЦІЯ: Покарання для дитини

Безпека дитиниКОНСУЛЬТАЦІЯ: Законодавство, яке захищає права дитини та законодавче забезпечення прав дітей в Україні