Правила прийому до закладу освіти

1. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється керівником протягом календарного року на вільні місця на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто та за формою згідно з додатком до цього Порядку (далі – заява). До заяви додаються копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад освіти та інформацією щодо проведення щеплень. У разі відсутності щеплень – додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я з інформацією щодо можливості зарахування дитини до закладу освіти.
Якщо один з батьків або дитина має довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають свідоцтва про народження дитини, дитина зараховується до закладу освіти без подання зазначеного документа. Біженці, особи, які потребують додаткового захисту, надають копію посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, до якого внесена інформація про дітей.
Особи, які звернулись за захистом в Україні, надають копію довідки про звернення за захистом в Україні, до якої внесена інформація про дітей.

2. Для зарахування дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивних груп закладів освіти додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
    
3. Для зарахування дітей до закладу освіти (групи) компенсуючого типу  додатково подається: для груп санаторного типу - довідка територіального закладу охорони здоров’я чи тубдиспансеру (для закладів освіти відповідного профілю), для спеціальних груп - висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
До закладів освіти (груп) компенсуючого типу зараховуються діти з порушеннями, захворюваннями, що визначені пунктами 15-31 Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2006 року № 240/165, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 414/12288.
Протипоказання для прийому дітей до закладів (груп) дошкільної освіти компенсуючого типу зазначені у пункті 32 Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2006 року № 240/165, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 414/12288.
 
4. У разі зарахування дитини з інвалідністю до заяви мають бути додані:
1) копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я чи копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
2) копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

5. Зарахування дітей до закладів освіти здійснюється наприкінці оздоровчого періоду та не пізніше 31 серпня у порядку надходження заяв батьків про зарахування дитини до відповідного закладу освіти (групи).

У першу чергу до закладів освіти зараховуються:
1) діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово);
    Згідно з п.17 статті 20 та п.2 статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
2) діти військовослужбовців (першочергово);
    Згідно з п.4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військослужбовців та членів їх сімей»
3) діти військовослужбовців військових прокуратур (першочергово);
    Згідно  з п.4 статті 83 Закону України «Про прокуратуру» Документ ВРУ 1697-18
4) діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями (першочергово).
    Згідно частини 2 статті 28 Закону України «Про дошкільну освіту». Документ ВРУ 2628-ІІІ.
 
А також враховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування закладу освіти (у разі закріплення);
2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому закладі освіти;
3) є дітьми працівників цього ж закладу освіти;
4) належать до категорій дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
5) мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
6) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до законодавства або міжнародних договорів та угод.

Після зарахування дітей, які належать до вище зазначених категорій, на вільні місця відбувається зарахування інших дітей, батьками яких було подано заяви про зарахування у встановленому порядку до відповідного закладу освіти.

6. Формування груп у ДНЗ  здійснюється щорічно наприкінці оздоровчого періоду (до 31 серпня).

7. Заяви про зарахування дітей до ДНЗ території можуть реєструватися за допомогою системи електронної реєстрації (за наявністю).