Результати моніторингу якості освіти в ДНЗ №4 «Сонечко»

 

Всього по дошкільному закладу станом на 30.09.2018 -  245 дітей за списком,
обстежено – 245 дитини.
Станом на 31.05.2019 -  246 дітей за списком, обстежено –  246 дітей.


Група  дітей раннього віку (від 2 до 3 років):  Вересень 2018р.  – 40 дітей
                                                                             Травень  2019р.  –  45 дітей

Програма «Дитина» %
В Д С Н
  вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
Розвиток сенсорних навичок - 13%(6) 5%(2) 36%(16) 28%(11) 36%(16) 67%(27) 15%(7)
Культурно-гігієнічні навички - 11%(5) 20%(8) 38%(17) 28%(11) 51%(23) 52%(21) -
Мовленнєва компетентність - 11%(5) - 31%(14) 33%(13) 38%(17) 67%(27) 20%(9)

ІІ молодша група: Вересень 2018р. - 56   дітей  молодшого дошкільного віку
                                  Травень 2019р.   - 58  дітей молодшого дошкільного віку

Розділи програми «Дитина» %
В Д С Н
  вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
«Здоров’я та фізичний розвиток» - 10%(6) 26%(15) 36%(21) 58%(33) 45%(26) 14%(8) 9%(5)
«Мовлення дитини» - - 10%(6) 26%(15) 66%(37) 59%(34) 23%(13) 15%(9)
«Дитина в соціумі» - 12%(7) 35%(20) 45%(26) 57%(32) 38%(22) 7%(4) 3%(2)
«Гра дитини» - 22%(13) 39%(22) 47%(27) 50%(28) 26%(15) 10%(6) 5%(3)
«Дитина у природному довкіллі» - 17%(10) 35%(20) 41%(24) 53%(30) 37%(21) 10%(6) 5%(3)
«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» - 12%(7) 26%(15) 44%(26) 60%(34) 37%(21) 12%(7) 7%(4)
«Дитина у світі культури:
Образотворча майстерня»
- 12%(7) 12%(7) 45%(26) 71%(40) 36%(21) 16%(9) 7%(4)

Середня група: Вересень 2018р.  - 55   дітей середнього дошкільного віку  
                           Травень 2019р.   – 77  дітей середнього дошкільного віку

Розділи програми «Дитина» %
В Д С Н
  вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
«Здоров’я та фізичний розвиток» 9%(5) 26%(20) 41%(23) 36%(28) 35%(19) 35%(27) 15%(8) 3%(2)
«Мовлення дитини» 18%(10) 29%(22) 28%(15) 38%(29) 54%(30) 24%(19) 35%(27) 9%(7)
«Дитина в соціумі» - 23%(17) 21%(12) 40%(31) 51%(28) 27%(21) 28%(16) 10%(8)
«Гра дитини» 4%(2) 25%(19) 32%(18) 48%(37) 38%(21) 23%(18) 25%(14) 4%(3)
«Дитина у природному довкіллі» 5%(3) 23%(17) 26%(14) 51%(39) 62%(34) 25%(19) 7%(4) 2%(2)
«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» 4%(2) 19%(15) 26%(14) 51%(39) 55%(31) 26%(20) 15%(8) 4%(3)
«Дитина у світі культури:
Образотворча майстерня»
- 14%(11) 29%(16) 56%(43) 62%(34) 20%(15) 9%(5) 10%(8)

Старша група: Вересень - 70  дітей старшого дошкільного віку
                             Травень – 66  дітей старшого дошкільного віку

Розділи програми «Впевнений старт» %
В Д С Н
  вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
Фізичний розвиток 14%(10) 40%(26) 26%(18) 36%(24) 37%(26) 24%(16) 23%(16) -
Пізнавальний розвиток
(у світі природа та у світі людей)
3%(12) 27%(18) 31%(22) 56%(37) 53%(37) 17%(11) 13%(9) -
Пізнавальний розвиток
(логіко-математичний розвиток)
- 30%(20) 25%(17) 41%(27) 54%(26) 29%(19) 21%(15) -
Мовленнєвий розвиток - 35%(23) 30%(21) 41%(27) 60%(42) 24%(16) 10%(7) -
Художньо-естетичний розвиток - 33%(22) 16%(11) 47%(31) 60%(42) 20%(13) 24%(17) -
Ігрова діяльність - 38%(25) 26%(18) 47%(31) 67%(47) 15%(10) 7%(5) -
Трудова діяльність - 48%(32) 48%(34) 38%(25) 36%(25) 14%(9) 16%(11) -