Матеріально-технічна та навчально-методична база.

Будівля дошкільного закладу №4 «Сонечко», територія і розташовані на ній приміщення відповідають Закону України «Про забезпечення санітарно – епідеміологічного благополуччя населення», Закону України «Про освіту» Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, Державним будівельним нормам України (ДБН В.2.2-4-97)  та утримуються в належному стані.
Територія закладу займає загальну площу 10925,77 м2 (1,09 га),  має огорожу по всьому периметру. Кожна група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, ігровим обладнанням, 3 тіньовими навісами, фізкультурний майданчик, господарські будівлі.
Дошкільний заклад розміщується у двоповерховому будинку, в якому дотримується принцип ізоляції груп одна від одної та адміністративно-господарського приміщення. Дошкільний заклад розрахований на 12 груп, функціонує – 12 груп. Групові приміщення для дітей раннього віку розташовані на першому поверсі і мають окремі  входи. Проведена заміна 108 шт. вікон,  залишається замінити 47 вікон.
Для забезпечення навчально-виховного процесу та життєдіяльності дошкільників в ДНЗ створено необхідні умови: обладнано всі групові кімнати, 1 мала музична зала, 1 музично-спортивна зала, медичний кабінет, кабінети завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога, заступника завідувача з господарчої частини, харчоблок, пральня.
Кожного року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. «Про затвердження Положення в організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні» в дошкільному закладі проводиться інвентаризація майна.
Адміністрація ДНЗ постійно дбає про покращення розвивального життєвого простору дітей.
В усіх групах є дитячі меблі, які відповідають віковим особливостям дітей та антропометричним даним, поповнено обладнання для  самостійної ігрової діяльності. Все обладнання групових приміщень та його функціонування  відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до його експлуатації.
Колективним договором передбачені заходи щодо покращення умов праці працівників ДНЗ: працівники своєчасно забезпечуються необхідним інвентарем, спецодягом.
Поповнення матеріальної бази закладу здійснюється за рахунок бюджету, допомоги добровільних благодійних внесків: щорічні ремонти групових приміщень, придбання ігрового, учбового матеріалу, меблів,  білизни, посуду.
Спортивне та ігрове обладнання в дошкільному закладі в достатній кількості, постійно оновлюється, систематично перевіряється комісією з охорони праці, про що складаються відповідні акти.
Музична зала достатньо забезпечена обладнанням: в наявності піаніно (1шт.), музичний центр (1шт.), музично-дидактичні іграшки та інструменти для дитячої творчості.
Дошкільний заклад достатньо забезпечений технічними засобами навчання:

№ п/п Назва ТЗН Кількість Місце знаходження
1 Комп’ютер 3 Кабінети завідувача, методкабінет
2 Ноутбук 1 Методкабінет
3 Телевізор 1 Група №6
4 Музичний центр 3 Музична зала, група №6
5 Магнітофон, магнітола 5 Дошкільні групи
6 Діапроектор 1 Методкабінет
7 Проекційний екран 2 Методкабінет
8 Багатофункціональні пристрої та принтери 2 Кабінет завідувача, методичний кабінет

В ДНЗ створені комфортні умови перебування дітей: всі приміщення художньо оформлені, забезпечена естетика побуту.
На всі будівельні та оздоблювальні матеріали, інвентар, іграшки є відповідні документи, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідемічної експертизи МОЗ України.
Стан ДНЗ постійно підтримується за допомогою проведення поточних та косметичних ремонтів. Щоденна перевірка стану будівлі та території, яка фіксується у журналі щоденних обходів, моніторинг з даного питання дозволяє вчасно виявити та передбачити необхідність втручання щодо ремонту.
Опалювальна система в групах та приміщеннях ДНЗ знаходиться в задовільному стані. Тепловий режим в групах та приміщенні відповідає нормі. Систематично ведеться журнал обліку подачі теплової енергії.
Дошкільний заклад має природне освітлення. Джерела штучного освітлення забезпечують достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень. Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення: достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску виконуються. У вечірній та нічний час використовується зовнішнє освітлення території. Систематично ведеться журнал з використання електроенергії.
Будівля ДНЗ обладнана водопроводом, має гаряче водопостачання за рахунок встановлених водонагрівачів (10шт.). У ДНЗ встановлений питний режим за індивідуальною потребою дитини. Кип’ячену воду дають дітям після охолодження до кімнатної температури. Зберігають воду у маркованому посуді.
Система водопостачання та каналізації в задовільному стані. Встановлено лічильники теплової енергії,  холодної води.
Господарський майданчик утримується в задовільному стані, в наявності  маркований контейнер для збирання сміття, дотримується періодичність вивозу сміття.
Харчоблок, пральна кімната забезпечені всім необхідним обладнанням, що знаходиться в задовільному стані.
Дошкільний заклад забезпечений протипожежним інвентарем:  вогнегасники, пожежний щит.
Приписи інспекторів з охорони праці, пожежного нагляду, Держпродспоживспілки виконуються вчасно у встановлені терміни.
Матеріально технічна база в цілому відповідає вимогам, які визначені відповідними будівельними, санітарно-гігієнічними, Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільних закладів, в тому числі навчально-дидактичних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої літератури.
Таким чином, матеріально-технічна та навчально-методична база дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко» має достатній рівень забезпеченості.

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
ДНЗ №4 «Сонечко»

Найменування приміщень навчально-виховного призначення і майданчиків Кількість приміщень, майданчиків Площа з розрахунку на одну дитину Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики
ясельного віку дошкільного віку
Групові приміщення 12 2,5м2 2,6м2 Власні
Спальні приміщення 12 1,6м2 2,4м2 Власні
Роздягальні 12 0,5м2 0,6м2 Власні
Туалетна кімната 12 0,6м2 0,2м2 Власні
Музична зала 1 (79,3м2) 2,8м2 0,6м2 Власні
Спортивно-музична зала 1 (33,6м2) - - Власні
Кабінет методичний 1 (17,5м2) - - Власні
Кабінет медичний 1 (20,1м2) - - Власні
Ігрові майданчики 12 - - Власні
Кабінет завідувача 1 (10,3м2) - - Власні
Фізкультурний майданчик 1 (240м2) - - Власні