ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності ДНЗ № 4 «Сонечко»

 

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у
сфері дошкільної освіти

№з/п Працівники закладу освіти Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
1 Працівники, усього 64 62 3%
2 Педагогічні працівники, усього 29 28 2,5%
  у тому числі ті, що: мають відповідну освіту _ 28 _
  працюють у закладі освіти за сумісництвом _ 1 _
3 Медичні працівники (в разі наявності), усього 4 3 0,5%
  у тому числі ті, що мають відповідну освіту - 3 _
  працюють у закладі освіти за сумісництвом _ 2 _