Дружківський ДНЗ №4 "Сонечко" Гурткова робота.

Дружківське ДНЗ №4

 

    З метою реалізації завдань пріоритетного напрямку роботи «Розвиток творчих здібностей дошкільників через різні види діяльності» в нашому дошкільному закладі створена система гурткової роботи, яка є важливою складовою освітньо-виховного процесу.  
Щороку педагогами закладу проводиться  діагностування нахилів дітей до різних видів діяльності. За його результатами та з врахуванням побажань дітей, батьків організовується робота гуртків різного спрямування.
Вся гурткова робота проводиться на безоплатній основі згідно з розкладом, затвердженим  педагогічною  радою.
Робота гуртків будується за авторськими перспективними планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх технологій.
В кінці навчального року проводиться  тиждень звітів роботи гуртків ДНЗ.

У нашому садочку функціонують декілька гуртків:


Гурток «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», група №2, керівник – вихователь Мінка І.А.
Мета:    Ознайомити дітей з поняттям  «театр», з видами театру; розвивати мовлення,  вміння перетворюватись у сценічний образ, пам' ять та  фантазію; виховувати любов до театру.

Гурток  «ПАРОСТКИ ДОБРА»  за спадщиною В.О. Сухомлинського , група №3, керівник – вихователь Казанцева О.П.
Мета:    Закладати в дітей основи моральності, духовності  через ознайомлення  зі світом природи. Виховувати ціннісне ставлення до об’єктів живої та неживої природи, любов до оточуючих та навколишнього.

Гурток «АКВАРЕЛЬКА», група №4, керівник – вихователь Чумак В.О.
  Мета:  Викликати інтерес до Петриківського декоративного розпису, вчити дітей основам петриківського розпису, дати знання про характерні особливості будови декоративного візерунка, елементи візерунка, кольористику.  Навчити використовувати набуті знання для безпосереднього розпису різних практично-спрямованих виробів.


Гурток « МАЛЕНЬКІ  ТУРИСТИ», група №5, керівник – вихователь Нікуліна О.О.
Мета:  Формувати у дітей позитивних морально-вольових якостей; розвиток пізнання навколишнього світу; розвиток рухової сфери (основні рухи, спортивні та рухливі ігри); сприяти фізичному розвитку та оздоровленню дітей дошкільного віку.

Гурток  експериментальної діяльності «МАЛЕНЬКІ  ЧОМУЧКИ», група №6, керівник – вихователь Кишинська М.І.
  Мета:   Формування у дітей пошуково - пізнавальної діяльності в природі. Розвивати уявлення про властивості речовин, явищах навколишньої дійсності. Виховувати цінність проживання в гармонії з природою.

Гурток з англійської мови «ВАВУ»,  група №6 (ІІ рік навчання), керівник – вихователь Іскра В.С.
  Мета:   формувати мотивацію дітей до вивчення англійської мови; викликати  інтерес та оволодіння основами іншомовного спілкування.


Гурток «ФАНТАЗЕРИ»,  група №7, керівник – вихователь Панаріна М.А.
  Мета:  Розвиток ручної вмілості у дітей через зміцнення дрібної моторики пальців рук та організацію спільного образотворчого творчості дітей та дорослих. Формувати зацікавленість художньою працею (паперова пластика).

 

  Гурток народознавчого спрямування  «ВІНОЧОК», група №8, керівник – вихователь Кардава Л.П.
Мета:  Формування та розвиток національної свідомості, патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку. Розвивати інтерес до зразків  народної творчості, народних звичаїв. . Виховувати любов до рідного краю.


Гурток  ручної  праці «УМІЛІ  РУЧЕНЯТА», група №9, керівник – вихователь Заводчикова Л.А.
  Мета:  Розвивати інтерес до різних видів художньої праці; стимулювати  у дітей творчі здібності; прилучати  до краси і гармонії, до світу мистецтва.

 


Гурток «ВЕСЕЛІ  СТРИБУНЦІ», група №10, керівник – вихователь Кравченко А.А.
  Мета:  Оздоровчі:   зміцнювати здоров’я дітей за допомогою фітболів;  розвивати силу м’язів, що підтримують правильну поставу; вдосконалювати функції організму, підвищувати його захисні властивості та стійкість до захворювань за допомогою фітболів. Освітні: розвивати рухову сферу дитини і її фізичні якості: витривалість, спритність, швидкість, гнучкість. Виховні:  виховувати інтерес і потребу у фізичних вправах та іграх.


Графік  роботи  гуртків : СЕРЕДА  кожного тижня