ДНЗ №4 "Сонечко" Ползающий малышМама с коляскойИдущая девочкаИдущий мальчикИдущий малыш

 

Електронна черга ДНЗ

      Шановні батьки!

                 Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина здійснювала навчання, виховання та розвиток в дошкільному закладі міста, пропонуємо Вам ознайомитися з інформацією про електронну  реєстрацію в дошкільних навчальних закладах.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ від 31.10.2013р. №117

Завідувач ДНЗ №4 "Сонечко"

Л.І.Хохлова

 

 

Положення

про порядок реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад  комбінованого типу № 4 «Сонечко»

 

 І.      Загальні положення.

 

1.1   Положення про порядок реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та визначає порядок електронної реєстрації дітей до дошкільного закладу.

 

1.2   Реєстрація дітей на чергу для влаштування у дошкільний навчальний заклад (групи) (далі -ДНЗ) для дітей із загальним розвитком здійснюється з метою:

 

 • забезпечення права дитини, яка зареєстрована на доступність здобуття дошкільної
  освіти у ДНЗ;
 • забезпечення рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ;
 • здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ№ 4 «Сонечко»

 

1.3 Електронний реєстр дітей на сайті закладу — це комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ та дітей, які мають відвідати цей заклад.

 

ІІ.      Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про дітей, які мають відвідувати ДНЗ.

 

 2.1   Наявність в електронній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов’язковою умовою зарахування цих дітей до дошкільного навчального закладу.

 2.2   Внесенню до електронної бази даних підлягає наступна інформація про дітей, які мають відвідувати ДНЗ:

 

а)   про дитину:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- дата народження.

 

 2.3   Внесення до електронної бази даних інформації про дітей здійснюється завідувачем на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Завідувач зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням анкети, а також надати доступ до інформації, яка міститься на сайті дошкільного закладу №4 «Сонечко».

 2.4   Завідувач ДНЗ №4 «Сонечко» відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:

 заявлена особа вже зареєстрована в іншому дошкільному закладу;

 порушено порядок внесення (зміни) відомостей визначений п.п. 2.2., 2.3. Положення.

 2.5   Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 

 •  на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі переліку дітей, зарахованих до ДНЗ та переліку дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ДНЗ у визначений цим Положенням термін (п.2.1.).

 

 2.6   Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий
номер, дата реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

 

IІІ.      Порядок прийому дітей до дошкільного навчальною закладу

 

3.1   Прийом дітей до дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко» здійснюється завідувачем (відповідно до списків, сформованих базою даних ) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або
осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний начальний заклад, довідки дільничного лікаря про
епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому в групу дітей з вадами мовлення, зору подається направлення та висновок психолого-медико-педагогічної консультації.

 3.2   У випадку недоукомплектування груп завідувач ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних ).

 3.3   Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у ДНЗ та прохідним бар’єром на сайті закладу або звертаються за цією інформацією безпосередньо до завідувача.

 3.4   Батьки зобов’язуються подати завідувачу ДНЗ усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 (зі змінами від 16.11.2011 року №1204).

 3.5   Прийом дітей пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій (10% на кожну вікову групу). Реєстрація дітей з метою формування черги і подальшого зарахування дітей до ДНЗ здійснюється в хронологічному порядку надходження заяв з доданими до них документами визначеними п. 3.2. Положення.

 3.5.1   Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

 3.5.2   Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей у дошкільні навчальні заклади:

 1. Дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Згідно з п. 2 статті Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 2. Дітям військовослужбовців.  Згідно з п. 4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
 3.  Дітям працівників міліції.  Згідно з статтею 22 Закону України «Про міліцію».
 4. Дітям працівників державної кримінально-виконавчої служби.  Згідно з п. 5 статті 23 Закону України «Про держану кримінально-виконавчу службу України» на осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби поширюється дія статей 22 і 23 Закону України Про міліцію».
 5. Дітям працівників державної пожежної охорони. Згідно з статтею 22 Закону України «Про пожежну безпеку».
 6. Дітям прокурорів та слідчих прокуратури. Згідно з статтею 49 Закону України «Про прокуратуру».

3.6   Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримування дітей у дошкільних навчальних закладах.

 3.7   Питання ротації дітей у дошкільному закладі здійснює завідувач.

 

ІV.      Забезпечення доступу до електронної бази даних

 

4.1   Доступ до черги розміщеної на сайті закладу http://dnz4sonechko.ucoz.net/ містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату реєстрації; прізвище, ім’я, по
батькові, дату народження дитини, вікову групу.

 

 V.      Контроль за дотриманням Положення про порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад

 

 5.1   Контроль за здійсненим комплектації груп покладається на завідувача дошкільного навчального закладу.

 5.2   Контроль за дотриманням Положення про порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад здійснює відділ освіти Дружківської
міської ради Донецької області.

 

 VІ.      Прикінцеві положення.

 

 6.1   Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до комп’ютерної бази даних по закладу здійснюється на безоплатній основі.

 6.2   Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до бази даних та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Щоб зареєструвати дитину на чергу у дошкільний навчальний заклад №4«Сонечко»

  Вам необхідно:

 1.  Роздрукувати та заповнити форму реєстрації (анкета).
 2.  З'явитись з формою реєстрації, оригіналом та копією свідоцтва про народження
  дитини та іншими документами, які необхідні при заповненні анкети  до завідувача закладу.
 3.  Зареєструвати дитину та отримати номер електронної черги по закладу.

                                                                                   

АНКЕТА

 

 

  №

 

 

   1

Прізвище, ім’я по батькові
 дитини

 

   2

 Дата народження

 

   3

 Серія та номер свідоцтва
 про народження

 

   4

 Домашня адреса (за реєстрацією):   вулиця, будинок ,квартира

 

   5

 Домашня адреса (за фактичним   проживанням): вулиця, будинок, квартира

 

   6

 Прізвище, ім’я по батькові
 матері

 

   7

 Місце роботи матері

 

   8

 Прізвище, ім’я по батькові
 батько

 

   9

 Місце роботи батька

 

 10

 Статус родини  (повна, неповна)

 

 11

 Чи має родина пільги (довідка,  посвідчення)

 

 

 12

 Дата заповнення анкети та подання  до закладу

 

 13

 Чи надаєте Ви згоду відповідно до   ст. Закону України «Про захист
персональних даних»?

 

 14

 Контактний телефон

 

 
Анкета для реєстрації дітей у Дружківський дошкільний навчальний заклад №4 "Сонечко"
Анкета
 

Скачати